اطلس معماری اطلسی


آرشیو برای موضوع 'مسجد'

مسجد شجره مدینه

مسجد شجره مدینه

مسجد شجره مدینه

ادامه مطلب …

نوشته شده در۱۱ام خرداد توسط | ˜ نظرات »
موضوع: مسجد | برچسب:

مسجد جامع اشترجان

دکتر هایده لاله
مسجد جامع «اشترجان » در ۳۶ کیلومتری جنوب غربی اصفهان در منطقه لنجان واقع شده و به استناد کتیبه های تاریخی آن، در سال ۷۱۵ به دستور خواجه فخرالدین محمدبن محمودبن علی اشترجانی ساخته شده است این مسجد یکی از نمونه های نفیس معماری ایلخانی از اواخرسلطنت محمد خدابنده (اولجایتو) به شمار میآید.

ادامه مطلب …

نوشته شده در۱۱ام خرداد توسط | ˜ ۳ نظر »
موضوع: مسجد | برچسب: