اطلس معماری اطلسی


گنبد هزاره

گنبد هزارهیکی از بزرگترین کارهای معماری قرن بیستم که آخرین آنها نیز هست معرفی شده است. این بنا که برای برگزاری جشن های آغاز هزاره سوم در لندن طراحی و اجرا شد، و درست در ماه دسامبر ۱۹۹۹ به پایان رسید با استفاده از جدیدترین فن آوری سازه و معماری یعنی سیستم کابل و پوشش غشائی خلق گردیده است.

گنبد هزاره

گنبد هزاره

گنبد هزاره

گنبد هزاره

گنبد هزاره ریچارد راجرز برای القاء مفهوم هزاره بود که به مناسبت دومین هزاره تولد حضرت مسیح (ع) بود سعی کرد از مفهوم گنبد که بار مذهبی و سنتی قوی ای دارد استفاده کند و پس از نگاه به سنت و فرهنگ این فرم را طوری در بستر فیزیکی خود قرار دهد که گویی برای همیشه در آنجا قرار داشته و بخشی از بسترش میباشد  در عین حال که با استفاده از پوشش چادری و خوابیده و سیستم کابلی سعی در القاء فرم های نرم و منحنی نزدیک با طبیعت دارد.

گنبد هزاره

گنبد هزاره

گنبد هزاره

گنبد هزاره

گنبد هزاره

گنبد هزاره

گنبد هزاره

گنبد هزاره

نوشته شده دریکشنبه,۱۶ام آبان, ۱۳۸۹ توسط | ˜ ۲ نظر »
موضوع: غیره | برچسب: ,

۲ نظر, نظر یا پینگ

گذاشتن نظر در “گنبد هزاره”