اطلس معماری اطلسی


قصر بلورین

قصر بلورین,کریستال پالاسساختمان عظیم قصر بلورین توسط” جوزف پاکسن” برای این نمایشگاه طراحی گردید.میتوان گفت این ساختمان اولین اثر معماری با مصالح کاملا مدرن یعنی آهن و شیشه بود.اجزای این بنا به صورت پیش ساخته تولید و درمحل نصب شدند.این ساختمان با مساحت ۷۱۵۰۰ متر مربع بزرگترین ساختمان ساخته شده تا آن زمان بود.این بنا برای نمایش گل و گیاه طراحی شده بود که در سال ۱۹۳۶ در اثر آتش سوزی از بین رفت ولی دوباره تجدید بنا شد.

قصر بلورین,کریستال پالاس

محتملاً می توان قصر بلورین که به سال ۱۸۵۱ برای نمایشگاه جهانی لندن ساخته شد نقطه آغازی برای معماری مدرن دانست. تجلی پیشرفت های فنی در ساختمان البته سابقه ای پیش از قصر بلورین دارد. نمایشگاه های ملی که در آنها پیشرفت های فنی و صنعتی به معرض نمایش گذاشته شود سابقه ای دیرین دارند و تقریبا از سال ۱۷۹۸ که مهماندار آن پاریس بود، معجزات صنعتی را به نظر بینندگان و مشتاقان می رساندند. اصول فنی که در پل های آهنی به کار گرفته شد نشان داده بود که اصول فنی ساختن که اکنون بعد از گذشت صدها سال و بعد از آنکه رومی ها نبوغ خود را در زمینه پل سازی با استفاده از تاقی و به کار گرفتن سنگ و آجر به عنوان مصالح ساختمانی به منصه بروز رسانید جانی تازه می یابد و راه هایی گشوده می شود که پیش از آن حتی تصور آنها به ذهن خطور نمی کرد. بی تردید همه این رویدادهای فنی در گشودن چشم معماران به امکانات جدید مؤثر بود. اما آنچه با برپا داشتن قصر بلورین تحقق یافت معنایی دیگر، عمیق تر و وسیع تر داشت. این ساختمان که در هاید پارک لندن ساخته شد نقشه ای کشیده و مستطیل شکل داشت به طور ۵۶۳ متر و به عرض ۱۲۴ متر، و مساحت زیر ساختمان این قصر در کلیه طبقات از ۹ هکتار تجاوز می کرد.

قصر بلورین,کریستال پالاس

قصر بلورین,کریستال پالاس

قصر بلورین,کریستال پالاس

قصر بلورین,کریستال پالاس

قصر بلورین,کریستال پالاس

آنچه در قصر بلورین تحقق یافت و حائز اهمیت بود این بود که در اندک زمانی ساختمانی عظیم با قطعاتی که در جایی دیگر ساخته شده و در محل به هم پیوسته شدند شکل گرفت. میدان دادن به امکانات فنی در معماری تا بدین اندازه به گونه ای اتفاقی صورت گرفت و توفیق اجباری بود: مدتی محدود به تاریخ برپایی نمایشگاه مانده بود و مسابقه ای که برای انتخاب بهترین طرح ترتیب داده شده بود به نتیجه نرسیده بود. پرنس آلبرت، همسر ملکه ویکتوریا که سرپرستی این نمایشگاه را داشت، ناگزیر خواستار راه حلی شد که در اندک زمان مساحتی عظیم را که برای نمایشگاه لازم بود در بر گیرد. طرح جوزف پاکستون که معماری باغ ساز بود و در ساختن گلخانه (که اساسی مرکب از آهن و شیشه داشت) دستی آزموده داشت مقبول افتاد.

پلان قصر بلورین,کریستال پالاس

– دلایل اهمیت قصر بلورین در معماری:
۱- از قطعات پیش ساخته ای درست شد که در محل احداث بنا به یکدیگر متصل شدند.
۲- در ساختن این قصر از مصالح جدید، مانند آهن و شیشه استفاده شده بود- آهن و شیشه ای که بعدها محبوب معماران مدرن شد و برخی طرح های سبک و اثیری بسیار جالب از ترکیب آن دو پدید آمد.
۳- اساس و اسکلت ساختمانی قصر بلورین کاملاً در معرض دید بود، به همین دلیل در اتصال کوچک ترین اجزاء به سازی و سمبل کاری ممکن نبود.
۴- تناسب اجزاء و اتصال پیچ و مهره ها و شیشه و آهن به فرهنگ معماری افزوده شد و بیشتر به آن ها توجه شد.

سایت پلان قصر بلورین,کریستال پالاس

تاثیرات متضاد قصر بلورین:
این قصر روی هم رفته دو نوع تاثیر متضاد به بار آورد:
۱- از یک جانب، امکانات فنی که در ساختمان قصر بلورین به کار گرفته شد و نیز فرآورده های صنعتی که در آن به معرض تماشا گذاشته بودند، نوید عصر تازه ای را می داد که در آن صنعت و فن به عنوان وسیله ای برای بهبود زندگی و رفاه و تحرک و فراغت بیشتر آدمی به کار گرفته می شد.
۲- پاره ای از متفکران انگلیسی به ویژه به عواقب صنعتی شدن می اندیشیدند و در این مورد خاص پیشرفت های صنعتی را خطری برای کارهای دستی می دیدند، که هدفش برخلاف صنعت، تولید هر چه بیشتر و سود افزون تر نبود بلکه کیفیت کار و هنر و خلاقیت بود.

قصر بلورین,کریستال پالاس

قصر بلورین,کریستال پالاس

قصر بلورین,کریستال پالاس

قصر بلورین,کریستال پالاس

نوشته شده دریکشنبه,۱۴ام آذر, ۱۳۸۹ توسط | ˜ نظرات »
موضوع: بنای تاریخی, نمایشگاه | برچسب: ,

بدون نظر, نظر یا پینگ

گذاشتن نظر در “قصر بلورین”