اطلس معماری اطلسی


ایستگاه قطار سریع السیر ناپلی

ایستگاه قطار سریع السیر ناپلیایستگاه جدید قطار پر سرعت لاتزیو آفراگولا پل بالای راه آهن هست. چالش های کلیدی طرح معماری برای ایجاد  تبادل حمل و نقل منظم است که در نتیجه به طور همزمان می تواند به عنوان راهنمای جدید به شهر ناپل خدمت کند بنابراین دروازه جدید به ناپل است.کانسپت پل الهام از ایده گسترش محل اجتماع هوایی مورد نیاز برای دسترسی به ساختارهای مختلف است.که می تواند خودش به عنوان محل تجمع اصلی مسافران باشد.

ایستگاه قطار سریع السیر ناپلی

ایستگاه قطار سریع السیر ناپلی

ایستگاه قطار سریع السیر ناپلی

ایستگاه قطار سریع السیر ناپلی

قراهم کردن رابط های عمومی شهری در سراسر راه آهن,وظیفه آنها توضیحی برای تحمیل ایستگاه راه آهن جدید که همچنین می تواند به عنوان هسته پارک جدید کسب و کار پیشنهادی برای  ارتباط شهرهای مختلف  اطراف عمل کند.
زبان معماری پیشنهادی ، افزاری به سمت بیان جنبش است که بیشتر پیگیر در داخل ساختمان است  که در آن مسیر مسافران از روی هندسه فضاها قابل تعیین است.
ایستگاه  با توجه به دستورالعمل های جدید توسط RFI طراحی خواهد شد ، شبکه Ferroviaria Italiana ، برای ۱۳ ایستگاه اصلی در سیستم راه آهن ملی طراحی شده است.

ایستگاه قطار سریع السیر ناپلی

ایستگاه قطار سریع السیر ناپلی

ایستگاه قطار سریع السیر ناپلی

ایستگاه قطار سریع السیر ناپلی

نوشته شده درسه شنبه,۱۶ام آذر, ۱۳۸۹ توسط | ˜ نظرات »
موضوع: غیره | برچسب: ,

بدون نظر, نظر یا پینگ

گذاشتن نظر در “ایستگاه قطار سریع السیر ناپلی”