اطلس معماری اطلسی


اولین ساختمان چرخان جهان

اولین ساختمان چرخان جهان Suite Vollardاز وقتی که رسانه ها خبر ساخت برج چرخان دوبی را اعلام کرده اند همه بر این باورند که این اولین ساختمان چرخان جهان است .در حالی که اولین ساختمان چرخان برای اولین بار در برزیل ساخته شد.Suite Vollard یک ساختمان ۱۱ طبقه است که قسمت چرخان آن که در هر ۱۱ طبقه وجود دارد ۳۶۰ درجه و به دلخواه ساکنین و جدا از طبقه های دیگر می چرخد.

اولین ساختمان چرخان جهان Suite Vollard

اولین ساختمان چرخان جهان Suite Vollard

اولین ساختمان چرخان جهان Suite Vollard

اولین ساختمان چرخان جهان Suite Vollard

نوشته شده درشنبه,۲۷ام آذر, ۱۳۸۹ توسط | ˜ نظرات »
موضوع: مجتمع | برچسب: ,

بدون نظر, نظر یا پینگ

گذاشتن نظر در “اولین ساختمان چرخان جهان”