اطلس معماری اطلسی


ساختمان فن آوری رسانه ای در ویلربان

ساختمان فن آوری رسانه ای در ویلرباناین بنا واقع در حاشیه خیابان امیل زولا است.ساختمان خود را به سمت جلو کشانده است وبه واسطه طرح مبسوط آن تصویری از یک حجم پر با مرکز توخالی را خلق کرده که در وسط یک شکاف عمیق ودرطرفین دارای سطح شیب دار می باشد.

ساختمان فن آوری رسانه ای در ویلربان

ساختمان فن آوری رسانه ای در ویلرباناین شکاف تا عمق شیشه ای ساختمان امتداد یافته و در آنجا می توان طرزقرارگیری فضاها در طبقات و نظام عملکردی ارائه شده برای ساختمان را مشاهده نمود.
بدین ترتیب:
۱/خانه کتاب ۲/خانه تصویر ۳/خانه صدا
در کنار دیوار های بسته که سطوح آنها با آجر لعابدار نما شده اند که حجم دو پلکان را در بر می گیرد. بر فراز قسمت داخلی گنبدی کاملا روشن به شکل مخروط که سرآن بریده شده در نقطه تداخل حجم مستطیلی و فرم استوانه ای پشت آن هنگام عبور از سالن سخنرانی دسترسی دایره ای شکل را که به اتاقهای مختلف می رسد نشان می دهد.

ساختمان فن آوری رسانه ای در ویلربان

ساختمان فن آوری رسانه ای در ویلربان

ساختمان فن آوری رسانه ای در ویلربان

نوشته شده دریکشنبه,۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۰ توسط | ˜ نظرات »
موضوع: غیره | برچسب:

بدون نظر, نظر یا پینگ

گذاشتن نظر در “ساختمان فن آوری رسانه ای در ویلربان”