اطلس معماری اطلسی


کلیسای ژوبیل

کلیسای ژوبیل ریچارد میرکلیسای جوبیلی ، به طور رسمی به عنوان کلیسای پدر روحانی Dio Misericordioso شناخته می شود که کلیسا و مرکز اجتماعی در Tre Teste رم است.این کلیسا در خدمت هشت هزار نفر از ساکنان این ناحیه میباشد.

کلیسای ژوبیل ریچارد میر

کلیسای ژوبیل ریچارد میر

کلیسای ژوبیل ریچارد میر

سایت کلیسا به چهار قسمت اصلی تقسیم می شوند:

اول ، حوزه ، از جمله مرکز کلیسا و جامعه،
دوم ، تراس در شمال شرق،
سوم ، دادگاه شمال غرب تفریح و سرگرمی؛
چهارم ، منطقه غرب پارکینگ.

کلیسای ژوبیل ریچارد میر

کلیسای ژوبیل ریچارد میر

کلیسای ژوبیل ریچارد میر

ضلع جنوبی کلیسا سه دیوار بزرگ منحنی از بتن می باشد که برشی از کره است.از ویژگی این دیوارهای ضخیم بتنی این است که از اتلاف انرژی در داخل کلیسا جلوگیری میکند و نوسانات دمایی را به حداقل میرساند.

کلیسای ژوبیل ریچارد میر

کلیسای ژوبیل ریچارد میر

کلیسای ژوبیل ریچارد میر

کلیسای ژوبیل ریچارد میر

کلیسای ژوبیل ریچارد میر

کلیسای ژوبیل ریچارد میر

کلیسای ژوبیل ریچارد میر

نوشته شده درجمعه,۸ام بهمن, ۱۳۸۹ توسط | ˜ نظرات »
موضوع: کلیسا | برچسب: , ,

بدون نظر, نظر یا پینگ

گذاشتن نظر در “کلیسای ژوبیل”