اطلس معماری اطلسی


برج مخابراتی برلین Berlin Tower

این برج با ارتفاع ۳۶۸ متر ودر شهر برلــین آلمان واقع شده قطورترین قسمت شفت برابر ۳۲ متر وکوچکتــرین قـــطر آن ۸متر می باشد. برج برلـــین پیــرامون خود از محوطه سازی برخوردار است.ساخت این مجموعه ۴ سال به طول انجامید وسرانجام در سال ۱۹۶۹ به اتمام رسید.

برج مخابراتی برلین Berlin Tower

برج مخابراتی برلین Berlin Tower

نوشته شده درسه شنبه,۱۱ام خرداد, ۱۳۸۹ توسط | ˜ نظرات »
موضوع: برج | برچسب:

بدون نظر, نظر یا پینگ

گذاشتن نظر در “برج مخابراتی برلین Berlin Tower”