اطلس معماری اطلسی


خانه شخصی در مونتاگنولا

خانه شخصی-ماریو بوتااز پائین تپه،منحنی ای که به واسطه ردیفی از پنجره های دایره شکل شاخص شده است قابل مشاهده می باشد.حجم نیم دایره ای که به واسطه بافت متراکم آجر بر سختی آن تأکید شده است،توسط یک سطح شیشه ای برش خورده و به بخش هایی تقسیم شده است که در پشت آن فضاهای مسکونی در سطوح مختلف قرار گرفته اند.

ادامه مطلب …

نوشته شده در۵ام اردیبهشت توسط | ˜ ۵ نظر »
موضوع: خانه | برچسب:

ساختمان فن آوری رسانه ای در ویلربان

ساختمان فن آوری رسانه ای در ویلرباناین بنا واقع در حاشیه خیابان امیل زولا است.ساختمان خود را به سمت جلو کشانده است وبه واسطه طرح مبسوط آن تصویری از یک حجم پر با مرکز توخالی را خلق کرده که در وسط یک شکاف عمیق ودرطرفین دارای سطح شیب دار می باشد.

ادامه مطلب …

نوشته شده در۴ام اردیبهشت توسط | ˜ نظرات »
موضوع: غیره | برچسب:

کلیسای اوری

کلیسای اوری ماریو بوتاتأثیر تفکرات بوتا را می توان به راحتی در طراحی این کلیسا مشاهده کرد.پروژه به عنوان دیواری بزرگ در نظر گرفته شد که لزوماً هیچ گشودگی در سطح آن وجود ندارد ولی در مقابل در قسمت فوقانی باز است،جایی که منظره آسمان از طریق پنجره هایی با شیشه رنگی دور سقف با فضایی مثلثی شکل ذرات نور را به داخل می فرستد.

ادامه مطلب …

نوشته شده در۳ام اردیبهشت توسط | ˜ یک نظر »
موضوع: کلیسا | برچسب: ,

گالری هنر واتاری در توکیو

گالری هنر واتاری ماریو بوتاهندسه منظم بنا ناشی از هندسه مثلثی قطعه زمین در نقطه تقاطع خیابان اصلی و فرعی برش سایه روشن ایجاد شده پله اضطراری محل تلاقی دو نما را مشخص می کند.
پوسته منحنی در سمت چپ بنا بر ورودی تأکید می کند.

ادامه مطلب …

نوشته شده در۱ام اردیبهشت توسط | ˜ ۲ نظر »
موضوع: نمایشگاه | برچسب:

ماریو بوتا

ماریو بوتا از معماران مشهور سوئیسی و زاده سویس است.او اولین خانه خود را در سن ۱۶ سالگی طراحی نمود.این خانه برای دو خانوار در نظر گرفته شده بود و در Ticino ساخته شد. در حالیکه نظم و انضباط در این سازه ناجور بوده و مشکلاتی را دارا میباشد ارتباط ساختمان با سایتش ، جدا سازی فضای سرویس گیرنده و سرویس دهنده (از نظریات ویژه کان) ، عقب نشینی عمیق پنجره ها همه آغازهایی برای شکل گیری شیوه ماریو درطراحی بود.

ادامه مطلب …

نوشته شده در۳۱ام فروردین توسط | ˜ یک نظر »
موضوع: معمار | برچسب:

موزه هنر های مدرن سانفرانسیسکو

موزه هنر های مدرن سانفرانسیسکو ساختمان موزه در قطعه زمینی واقع شده که دور آن سه بنای مرتفع قرار گرفته و به همین دلیل تصویری خاص و قوی را ایجاب می کرد که در عین حال قابل مقایسه با ساختمان های مجاورش نباشد.

ادامه مطلب …

نوشته شده در۲۹ام فروردین توسط | ˜ ۱۴ نظر »
موضوع: موزه | برچسب: ,