اطلس معماری اطلسی


پیتر آیزنمن

پیتر آیزنمنساختمانها را با دو معیار می سنجد یکی اینکه چه مدت در تعلق به حال باقی می مانند و دیگر اینکه چه مدت در تاریخ خودشان را حفظ می کنند او معتقد است که: بعضی از ساختمانهای کنونی بودن خود را از دست میدهند و هرگز جزئی از تاریخ نمیشوند.ساختمانها می توانند ۵۰ تا ۱۰۰سال تعلق به حال داشته باشند.

ادامه مطلب …

نوشته شده در۱۵ام بهمن توسط | ˜ ۲ نظر »
موضوع: معمار | برچسب:

مرکز هنری وکسنر

مرکز هنری وکسنردر واقع ساختمان وکسنر، به عنوان یک داربست با یک شبکه سه بعدی سفید که پدیدار می شود به عنوان ستون ساختمان زیر پوشش قرار می گیرد و در زاویه ای بین ساختارهایی که از پیش وجود دارد و ناشناس هستند جریان دارد.این شبکه شطرنجی به عنوان یک معبر بین ساختمان موجود و گالری وکسنر که در امتداد قسمتی از فضای بنا که بیشتر زیر زمین وجود دارد، قرار گرفته است.

ادامه مطلب …

نوشته شده در۱۵ام بهمن توسط | ˜ یک نظر »
موضوع: مرکز هنری | برچسب: , ,