اطلس معماری اطلسی


پیست پرش اسکی برگیسل

پیست پرش اسکی برگیسلمعمار: زاها حدید
ارتفاع برج: ۵۰ متر
سرعت پرش: ۹۲ km/h
ظرفیت تماشاگر: ۲۸۰۰۰ نفر
رکورد زمستانی: ۱۳۴/۵ متر (هاناوالد)

ادامه مطلب …

نوشته شده در۵ام آذر توسط | ˜ نظرات »
موضوع: ورزشگاه | برچسب: , ,